Nuttige telefoonnummers
UITVAARTZORG & FUNERARIUM
 • Dokters wachtdienst
 • Klik hier
 • Antigifcentrum
 • 070 24 52 45
 • Tele-onthaal
 • 106
 • Zelfmoordpreventie
 • 0800 32 123
 • Kinder- en jongerenfoon
 • 102
 • Ambulance
 • 100
 • Brandweer
 • 100
 • Child Focus
 • 110
 • Druglijn
 • 078 15 10 20
 • Politie
 • 101